Ferske råvarer, direkte fra din lokale tilbyder

Våre produkter

Se alle produkter

Hvordan handle på Matfra.no

Hos Matfra.no kan du kjøpe mat direkte fra din lokale matprodusent. Vi har produsenter mange steder i Norge, og blir stadig større. Her får du en gjennomgang av hvordan du handler på Matfra.no.

Bærekraft er mer enn CO2-utslipp

Økologisk konfekt med entusiasme og kjærlighet

Hvordan opprette nettbutikk på Matfra.no


Noen av våre produsenter

v1571054281/matfra-elde-gard

Elde Gård

Gården drives av Lille og Johan Helge Elde som driver produksjon av potet, løk og gulrot. Gården ligger på Elde i Kvæfjord med utsikt ut mot storhavet mellom Grøtavær og Andøya. Her er det muligheter for sol hele døgnet i perioden 22. mai til 22. juli. Vi har også gode muligheter for nordavind og havtåke i samme periode. Ei fin blanding av disse værforholdene og jordsmonn fra gammel havbunn gir poteter og grønnsaker en karakter og smak av kulturhistorisk verdi.

Se produsentens produkter

v1571054281/matfra-ottestad-gard

Ottestad Gård

Ottestad Gård har gjennom flere generasjoner drevet med storfe og gris. Jan Erik overtok gården i 1997 og har utvidet gården gjennom flere perioder. Gården har i dag ca. 70 purker til smågrisproduksjon og selger ca. 2000 smågris i løpet av et år. Våren 2017 startet Jan Erik med utegris. Dette er en nisjeproduksjon hvor grisen får gå fritt ute på et større område. Denne produksjonsmåten gir økt trivsel for grisen og en bedre og mer unik smak på kjøttet. I tillegg til gris har Jan Erik storfeproduksjon på ca. 30 ammekyr som gir ca. 30 kalver i året. Jan Erik jobber fulltid på gården og har i tillegg to ansatte. Økt dyrevelferd er et mantra for alt som skjer på Ottestad gård. Lykkelige utegriser er fôret opp utendørs og her kan de gå fritt innenfor et areal på fem mål. Ute kan grisen utføre naturlig adferd gjennom å bevege seg over et stort areal samt grave og rote i jord og beite. Grisen er altetende og vil derfor spise det den finner ute i tillegg til kraftfôr. Ved at grisene får gå fritt ute stimuleres musklene og ikke minst trivselen hos dyrene. Et naturlig, aktivt liv uten stress gir lykkelige griser som resulterer i høy kvalitet på kjøttet som blir både mørt og saftig. Lykkelige kalver får gjennom hele sommeren gå på beite i fjellene bak gården. Her har kalven fått gå sammen med mor og dermed diet hele tiden, altså fått den beste næring en kalv kan få. Kalven tas inn i slutten av september for slakting. Både griser og kalver som er ute på beite har oppsyn gjennom hele perioden. Hulda Lindberg Ottestad, Jan Erik sin bestemor, omtales gjerne som Kvæfjordkakas mor. Hulda startet på slutten av 1920-tallet Cafe Alliance i Harstad. Midt på 30-tallet kjøpte hun to kakeoppskrifter fra en dansk konditor, kjøpesummen var på 200 kroner. Den ene av disse kakene het Kongekake og det er den som har utviklet seg til dagens Kvæfjordkake.

Se produsentens produkter

v1571054281/v1574327309/Lille%20Langoya%20Fiskerbonde

Lille Langøya Fiskerbonde

Gården ligger på Lille Langøya i Øksnes Vestbygd og het opprinnelig Myrbakken. Langøya er en liten veiløs øy der det opprinnelig var seks småbruk. Nå er dette den eneste gården på øya som er i drift. Denne gården har eksistert i litt over 100 år og ble drevet av fiskerbønder, slik det var vanlig i området. Gunnar og Barbara Baumgarten-Austrheim kjøpte den i 2010 av familien som da hadde eid den siden begynnelsen av 1900-tallet. Gården hadde ligget brakk siden slutten av 1990-tallet. Vi flyttet dit i 2013 og kjøpte i 2015 noen villsau for å pleie kulturlandskapet. Nå har vi en besetning på rundt 22 voksne dyr som får rundt 25 lam på våren. Ved siden av gårdsdriften jobber vi begge i helsevesenet. Vi selger hele slakt av villsau og villsaulam, stykningsdeler og bearbeidet kjøtt som leverpaté, kjøttrull, pinnekjøtt og fenalår. Vi produserer også noe syltetøy av rabarbra, solbær og rips fra gården. Vi driver økologisk og er Debio-godkjent. Våre sauer er av rasen gammelnorsk sau også kalt villsau. Dette er en sauerase som har levd langs kysten siden før vikingetida. Sauen stammer fra den eldgamle korthalesauen som i sin tid var dominerende i hele Nord-Europa, spesielt på øyer rundt Nordatlanterhavet. Den går ute hele året, er særdeles hardfør og nøysom, vital og intelligent. Den beiter på lyng, gress, einer, lauv og kratt, tang og tare - alt kystnaturen har å by på, og lever et annerledes og tøffere liv enn vanlig kvit sau. Lammene går sammen med mødrene helt til de slaktes og får ikke kraftfôr. Når det er for mye snø om vinteren til at sauene finner mat selv får de høy vi har tørket på hesje om sommeren.

Se produsentens produkter


Vi minimerer mellomleddene, slik at bonden tjener mer og du får ferskere råvarer.

Les mer om hvordan

Selg dine produkter på Matfra.no

Vi har laget en skreddersydd markedsplass som er et effektivt salgsverktøy for å enkelt kunne selge produktene dine direkte.