Vilkår for bruk av markedsplassen Matfra.no

Generelt

Ved å bruke markedsplassen Matfra.no til kjøp eller salg aksepterer du vilkår for bruk slik de er oppgitt under. Vilkårene endres med jevne mellomrom og det er kjøper/selgers eget ansvar å til enhver tid holde seg oppdatert.

Definisjoner

Matfra.no defineres som en markedsplass og er et bindeledd mellom kjøpere og selgere av lokalprodusert, kortreist mat. Matfra.no har ingen fysisk kontakt med eller kontroll over produkter som selges gjennom markedsplassen.

Innhold i annonser

Én annonse, étt produkt. Produkter kan variere i størrelse (eks. lammeslakt 10-15 kg) men skal legges ut med gjennomsnittlig vekt og pris per stk. Ved variasjoner på mer enn 5 kg +/- skal det legges ut flere varianter av produktet. Det skal komme tydelig frem av annonsen hvilket produkt det gjelder, størrelse på pakning/stk, pris per kg og opphav. Bilder i annonsen skal være av produktet du selger. Det er ikke tillatt å benytte tekst eller bilder hvor formålet er å formidle andre produkter eller tjenester. Det er ikke tillatt å oppgi kontaktinformasjon i tekst, overskrift eller bilder. Meningsytringer eller informasjon som ikke omhandler det konkrete produktet er ikke tillatt. Tekst eller bilder som oppfattes som støtende er ikke tillatt og vil bli fjernet. Unngå å bruke store bokstaver i overskriften. Du kan lenke til produktinformasjon på nett i annonseteksten, men linker til konkurrenter av Matfra.no er ikke tillatt. Matfra.no forbeholder seg retten til å vurdere om lenken/henvisningen tillates eller ikke.

Produkter som kan selges

Følgende definisjon av lokalmat er utarbeidet av Matmerk, dagligvarekjedene og Horeca, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet: «Mat- og drikkevarer med en lokal identitet, særegen opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller råvarer». Begrepet kortreist mat har ikke en gitt definisjon men Matfra.no velger å omtale det som «mat som konsumeres der det produseres og ikke fraktes lengre enn nødvendig». Rene råvarer må være 100% norsk og egenprodusert. For bearbeidede produkter er hovedregelen minimum 75% norsk råvare. Se spesifikasjoner og unntak under.
Kjøtt
For ubearbeidet kjøtt (slakt eller stykningsdeler) skal råvaren være fra egen gård. For bearbeidet kjøtt (pølser, spekemat, etc) skal minimum 75% av ingrediensene være fra egen gård eller fra nærliggende gårder.
Fisk
All fisk skal være fanget i norsk sone og så nært utsalgssted som praktisk mulig med hensyn til fiskens kvalitet. For bearbeidet fisk (fiskekaker, fiskepudding, etc) skal hovedråvaren være fanget så nært foredlingsanlegget som mulig med hensyn til fiskens kvalitet. Minimum 75% av ingrediensene skal være norsk og produsert så nært foredlingsanlegget som mulig.
Frukt, bær og grønnsaker
Rene og ubearbeidede råvarer skal være fra egen gård. For bearbeidede produkter skal minimum 50% av ingrediensene være fra egen gård eller fra nærliggende gårder.
Bakevarer
Bakevarer er unntatt regelen om nærhet til råvarer på grunn av vanskelig tilgang i Norge, men alt mel som benyttes i baksten skal være norskprodusert.
Annet
Produserer du noe som ikke inngår i kategoriene over? Ta kontakt med Matfra.no!

Selgers plikter

Selger skal til enhver tid holde seg oppdatert om aktivitet på markedsplassen, herunder egen informasjon, egne produkter og lagerstatus på disse samt solgte produkter og kommunikasjon med kjøper. Selger må tilgjengeliggjøre produktene til oppgitte hentetidspunkter på gård, enten ved personlig utlevering eller gjennom et hentepunkt som kjøper har tilgang til. Hentepunktet må være tilpasset produktene som skal oppbevares der (eks. kjøle/frysevarer).

Opphavsrett

Det er ikke tillatt å kopiere tekst eller bilder fra andre på Matfra.no, eller på andre måter benytte andres tekst eller bilder, uten at det foreligger samtykke fra rettighetshaver (jf. Åndsverkloven). Dersom innholdet på bildet kan knyttes til en enkeltperson, plikter annonsøren å ha innhentet eksplisitt forhåndssamtykke fra den avbildede til å legge ut bildene på Matfra.no, samt å ha fått overført slik bruksrett som nevnt over. Matfra.no forbeholder seg retten til å bruke bilder som er lagt ut på markedsplassen til markedsføring av gjeldende produkt, lignende produkter og markedsplassen som helhet på nett eller gjennom fysiske presentasjoner og foredrag.