Stormyra Gård

Produkter

Kjøtt og kjøttprodukter, Skinn, ull og garn

64360035_2443587182526871_3826389525102329856_o_rbbsmc.jpg
Stormyra Gard ligger naturskjønt til på Osmarka. Gården drives etter agroøkologiske prinsipper, som betyr at det er gårdens egne ressurser som er den viktigste faktoren i drifta. Vi er under omlegging til økologisk produksjon. Stormyra Gard driftes av Kjersti og Lars. Her produserer vi storfekjøtt på rasen Vestlandsk Fjordfe, som er den gamle tradisjonsrike vestlandskua. I tillegg har vi noen Kashmirgeiter og høner. På nabogården driver faren til Lars med Gammelnorsk Spælsau, som vi også foredler og selger kjøtt ifra. Vestlandsk Fjordfe er en av de fem gamle, norske storferasene. Disse kyrne egner seg svært godt til utmarksbeiting da de er relativt små og lette. Kyrne har bra med melk, som gir kalvene gode oppvekstsvilkår. God dyrevelferd er svært viktig for oss. Derfor lar vi dyra gå ute så mye av året som mulig; Fra snøen smelter om våren, til snøen legger seg igjen om høsten. Vi kastrerer oksekalvene som ikke skal brukes i avl. Først og fremst for at de skal kunne gå ute på beite sammen med kyrne, men også fordi dette gir svært god kjøttkvalitet. De gamle, norske rasene vokser saktere, og er kjent for å gi et ekstra mørt og smakfullt kjøtt. Dette er noe flere av landets fremste kokker har bitt seg merke i, og blant flere regnes kjøttet fra disse rasene for verdens beste! Vestlandsk Fjordfe er spesielle da de er den eneste av de gamle rasene som kommer i alle mulige farger, noe som gjør det ekstra spennende med skinn. Gammelnorsk Spælsau er en hardfør sauerase som har røtter langt tilbake i tid i Norge. Kjøttet er godt marmorert og mildt på smak, og mange erfarer at barn liker lammekjøtt av slike raser bedre enn kjøtt av mer moderne saueraser. Skinnene fra den Gammelnorske Spælsauen kommer i utallige mange farger og er av svært høy kvalitet. All slakting og foredling foregår hos Øre Vilt, som er et lite slakteri 30 minutters kjøring fra gården. På denne måten slipper vi at dyra reiser den lange veien om slakteriet i Trøndelag. Samarbeidet med Øre Vilt er svært viktig for produksjonen vår, da det gir oss mulighet til å komme tett inn på produksjonen. Vi kan komme med innspill og egne oppskrifter, og det er viktig for at vi skal kunne ta vare på innmaten.

Stormyra Gård sine produkter

Adresse

Osmarkavegen 1276, 6638 Osmarka