Lille Langøya Fiskerbonde

Produkter

Skinn, ull og garn, Kjøtt og kjøttprodukter

v1574327309/Lille%20Langoya%20Fiskerbonde.jpg
Gården ligger på Lille Langøya i Øksnes Vestbygd og het opprinnelig Myrbakken. Langøya er en liten veiløs øy der det opprinnelig var seks småbruk. Nå er dette den eneste gården på øya som er i drift. Denne gården har eksistert i litt over 100 år og ble drevet av fiskerbønder, slik det var vanlig i området. Gunnar og Barbara Baumgarten-Austrheim kjøpte den i 2010 av familien som da hadde eid den siden begynnelsen av 1900-tallet. Gården hadde ligget brakk siden slutten av 1990-tallet. Vi flyttet dit i 2013 og kjøpte i 2015 noen villsau for å pleie kulturlandskapet. Nå har vi en besetning på rundt 22 voksne dyr som får rundt 25 lam på våren. Ved siden av gårdsdriften jobber vi begge i helsevesenet. Vi selger hele slakt av villsau og villsaulam, stykningsdeler og bearbeidet kjøtt som leverpaté, kjøttrull, pinnekjøtt og fenalår. Vi produserer også noe syltetøy av rabarbra, solbær og rips fra gården. Vi driver økologisk og er Debio-godkjent. Våre sauer er av rasen gammelnorsk sau også kalt villsau. Dette er en sauerase som har levd langs kysten siden før vikingetida. Sauen stammer fra den eldgamle korthalesauen som i sin tid var dominerende i hele Nord-Europa, spesielt på øyer rundt Nordatlanterhavet. Den går ute hele året, er særdeles hardfør og nøysom, vital og intelligent. Den beiter på lyng, gress, einer, lauv og kratt, tang og tare - alt kystnaturen har å by på, og lever et annerledes og tøffere liv enn vanlig kvit sau. Lammene går sammen med mødrene helt til de slaktes og får ikke kraftfôr. Når det er for mye snø om vinteren til at sauene finner mat selv får de høy vi har tørket på hesje om sommeren.

Lille Langøya Fiskerbonde sine produkter

Adresse

Langøya 9, 8408 Sortland