Kværner gård - Størhuset

Produkter

Honning, Skinn, ull og garn, Kjøtt og kjøttprodukter

IMG_3663_2_eestxe.jpg
Vi er to sauebønder (Kim og Grete) som er glødende opptatt av mat og smak. I tillegg til å drifte gården vår Kværner i Ullensaker, har vi bygget Størhuset hjemme på tunet, der vi kan leke oss med smaker og ingredienser. Kværner er selvfølgelig sertifisert økologisk, som et steg på veien for bedre dyrevelferd, bedre miljø og dermed en bedre smaksopplevelse. Kværner gård er en middelsstor Romeriksgård, som ligger i Ullensaker. Vi har ca. 100 gammalnorske spælsau, der alle har navn og selvfølgelig sin egen personlighet. Vi har også noen få bikuber, som blant annet nyttiggjør seg hvitkløveren vi dyrker i fôret til sauene. Hele gården drives økologisk (godkjent av Debio), og det meste av kjøttet foredler vi selv i Størhuset hjemme på gården. Nærmere produksjonen kommer vi ikke. Sauene beiter for det meste i ravinelandskapet i kommunen, der de bidrar til å bevare det rike biologiske mangfoldet knyttet til raviner og beiting. Gammalnorsk spælsau har et litt annet beitemønster enn moderne saueraser, og foretrekker mer urter, blader og kvister framfor gress. Fettet er mer marmorert, og sammen setter dette et helt eget særpreg på kjøttet. Våre lam beiter hele sommeren og sluttfôres ikke på kraftfôr, noe som også bidrar til en gunstig fettsyresammensetning. I tillegg til det daglige arbeidet med å sikre at dyra har det fint hos oss, er våre primære mål for gårdsdriften å bruke lokale ressurser og hele kretsløpet. Du finner oss på vår facebookside https://www.facebook.com/KvernerGard/ og mer informasjon om gården og driften vår finner du på www.kvennin.no

Kværner gård - Størhuset sine produkter

Adresse

Vettalsvegen 45, 2040 Kløfta