Gjerts Gourmet

Produkter

Sjømat

v1586966222/Gjert1_yekyju.jpg
Gjerts Gourmet er en liten bedrift drevet av Anne og Gjert Emilsen. Vi røyker, sukkersalter og tørker fiskeprodukter som laks, torsk, seilaks og hval. Røyking av laks med einer gjør vi nå på 4.generasjon og vi er to ganger prisbelønt for dette de siste fire årene. Vårt verdiløfte er "Gourmet rett fra havet". Bedriften vår ligger i Lauvøyvågen og er nabo med Løvøen gård og Løvøen Marina, så hit er det mulig å komme både landveien og sjøveien.

Gjerts Gourmet sine produkter

Adresse

Løvøyvågveien 11, 7900 Rørvik