Forstranda Sau

Produkter

Kjøtt og kjøttprodukter, Skinn, ull og garn

20220726_125324_n7emdr.jpg
Vi er et samboerpar som begynte i det små med gammelnorsk sau for noen år siden. Det har vært en gradvis prosess videre til der vi er i dag, hvor vi begge har gått ned i stilling som sykepleiere for å kunne drive gården med 180 vinterfora utegangere av gammelnorsk sau, ammekyr av rasen Sidet Trønder-og Nordlandsfe (STN) og Dexter. Alle dyra har tilgang på husly, men erfaringsmessig trives de best ute. Vi var heldige å få kjøpe gården på Forstrand i Gildeskål som har røtter tilbake til 1600-tallet som vi trives veldig godt på og som vi, tross mye jobb, ser mange muligheter ved. Vi selger returslakt av gammelnorsk sau og fra i høst selger vi også storfekjøtt. Kjøttet leveres grovpartert. På vinteren fores dyra hjemme på innmarka med rundballer som vi produserer selv. Det blir også ved behov foret med kraftfor som tilskuddsfor. Vår, sommer og tidlig høst går sauene på utmarksbeite som strekker seg fra havet til fjellet. Vi er heldige som bor rett ved utmarka, det er bare å åpne porten og la dyra spasere ut til deilige beitemåneder:-) Det er mye jobb på en gård og mange erfaringer på godt og vondt, men konklusjonen er alltid at dette er noe vi trives utrolig godt med og tilstreber å drifte på en måte som er til beste for dyra.

Forstranda Sau sine produkter

Adresse

Forstrandveien 149, 8140 Inndyr