Vik gård

Produkter

Frukt og bær

_95A0365_kjpnff.jpg
Innerst i Vik i Kvæfjord ligger gården Vik, som drives på fjerde generasjon av Frode og Marianne Vik. Driften på gården har historisk vært husdyr, potet, grønnsaker og bær. I dag er produksjonen knyttet til husdyr (storfe og gris) og bær. Bærproduksjonen foregår både på i tunnel og på friland på et areal på 25 DA. Dyrking av bær i tunnel reduserer/fjerner behovet for sprøyting. Riebes (solbær, rips og stikkelsbær) dyrkes i espalier som medfører større og søtere bær. Foruten egen familie sysselsetter gården en fast ansatt og i tillegg opptil 10 sesongarbeidere.

Vik gård sine produkter

Adresse

Vikevågen 56, 9475 Borkenes