Tirslaugtrøa bigård

Produkter

Honning

Tirslaugtrøaforside_dfh8yu.jpg
Tirslaugtrøa Bigård holder til på Melhus i Trøndelag og drives av Magne Roar Haugen og Edle Keiserås. Vi er småskalaprodusenter som har drevet med birøkt i snart 27 år og har som mål å levere kvalitetshonning til fornøyde kunder. Bikubene står hjemme og i nærområdet. På sensommeren flytter vi biene på "høstferie" til Åstfjorden i Hitra kommune for å samle lynghonning. Vi har spesialisert oss på sortshonning. Det vil si at biene sanker nektar til honning fra en spesifikk art/sort og vi høster av etter hver blomstringsperiode. Litt mer jobb, men givende og interessant. Vær og blomstringsforhold gjør at utvalget av sortshonning vil variere fra år til år. I hovedsak tilbyr vi løvetannhonning, villbringebærhonning, kløverhonning og lynghonning. Det meste av honningen rører vi smøremyk og tapper på glass. Vi tar også av endel flytende honning rett fra slynga som får bli urørt og noen utvalgte honningtavler som vi tilbyr som tavlebiter.

Tirslaugtrøa bigård sine produkter

Adresse

Klungvegen 1, 7224 Melhus